PELLETS | GÖDNING | FODER | STÄNGSELMATERIAL | UTSÄDE | SALT | ENSILAGEPLAST OCH MYCKET MER!

Spannmålshantering och leveranser

SKENE VALSKVARNS TJÄNSTER

  • Butiksförsäljning av lantbruksförnödenheter
  • Leverans av Bränslepellets, fodervaror mm.
  • Spannmålshantering

BRÄNSLEPELLETS

  • Småsäckar 16kg 
  • Pall 832kg @ 52 säckar
  • Bulk - i ton - hör med oss
BESTÄLLNINGAR & KONTAKTUPPGIFTER